Privacybeleid

Privacyverklaring WhysGuys

Als relatie verstrekt u ons privacygebonden informatie. Middels deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij omgaan met deze informatie.

WhysGuys respecteert alle privacygebonden informatie van haar relaties die via welke weg dan ook tot haar komt. Al uw persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en waar noodzakelijk vastgelegd om onze diensten aan u te kunnen verlenen en/of vanwege wettelijke verplichtingen.
Alle door ons verzamelde gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde server en niet aan derden verkocht.

Welke gegevens verzamelen en bewaren wij en met welk doel?
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt of gaat maken van onze diensten.
Wanneer u contact met ons opneemt voor een van onze diensten vragen wij u om uw contactgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om het contact met u te kunnen onderhouden en de gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen.
Als het noodzakelijk is een deel van onze dienstverlening bij een externe partij onder te brengen, zullen wij ook aan zo’n derde partij uw gegevens moeten verstrekken. Ook die partij is wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verstuurt, bewaren we deze als het noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten.

Wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, wanneer u via ons reserveringssysteem reserveert, een aanvraag plaatst voor een dinerkaart of gebruik maakt van het contactformulier om een vraag te stellen of informatie op te vragen, bewaren we ook deze gegevens.

Voortkomende uit onze bedrijfsactiviteiten c.q. de contacten met onze relaties, bewaren wij indien noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren van onze diensten en/of voortkomende uit wettelijke bepalingen, de volgende gegevens:

– Aanhef
– Voor- en/of achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens van reserveringen
– Gegevens van offertes
– Facturatie- en betalingsgegevens
– IP-adres bij online-activiteiten

Bezoeken van onze website en cookies
WhysGuys gebruikt naast functionele (technisch noodzakelijke) analytische cookies van Google Analytics om het websitebezoek in kaart te brengen.

De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt via uw persoonlijke browserinstellingen zelf bepalen cookies te weigeren of niet. Opgeslagen browserinformatie kunt u bovendien verwijderen via de instellingen van uw browser.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Zodra er een relatie met u bestaat als gevolg van een facturering, worden uw gegevens op basis van belastingwetgeving minimaal 7 jaar bewaard.
Onze nieuwsbrief blijft u ontvangen zolang u zich niet hiervoor heeft uitgeschreven.
Vanuit praktische en commerciële overwegingen bewaren we alle overige informatie voor een termijn van 5 jaar.
Opvragen, inzien, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens
Wij bieden al onze relaties de mogelijkheid tot het opvragen, inzien, wijzigen en verwijderen (binnen de wettelijke bepalingen) van persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.
Hiertoe kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Inzien, wijzigen, uitschrijven voor onze nieuwsbrief
U kunt zich op elk moment uitschrijven voor onze nieuwbrief. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u hiertoe een uitschrijfmogelijkheid aan. Ook treft u daar de mogelijkheid aan om uw gegevens in te zien en/of te wijzigen.

Het recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Wanneer u van mening bent dat wij onzorgvuldig met uw gegevens omgaan, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via:
WhysGuys
Pim Pelser en Hugo Potharst
Jan Steenstraat 101
2023 AM Haarlem

[email protected]
www. whuysguys.nl

Datum: 7 januari 2019